Stichting voor Slachtoffers van Lokale Anesthesie
Address:
Bosscher stichting
Vlierbessenstraat 5
3235 EX  Rockanje
The Netherlands

+31 181 404050
info@bosscherstichting.org

Verantwoording

Deze website is totstandgekomen op initiatief van het bestuur en de medische adviesgroep van de Bosscher Stichting -s.l.a.-. De eindredactie is in handen van:

  • Marianne Govers, voorzitter van de Bosscher Stichting en tandarts
  • Dick van Vlaardingen, secretaris van de Bosscher Stichting
  • Kees Jaap Hoevers, tandarts en tandheelkundig adviseur van de Bosscher Stichting

Op verzoek van de Bosscher Stichting heeft de Wetenschapswinkel Geneesmiddelen van de Faculteit Farmacie van de Universiteit van Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar de onvermoede bijwerkingen van articaïne. Dit onderzoek is gepubliceerd onder de naam: Articaïne, een literatuuronderzoek naar de ongewenste effecten.

Ook de Wetenschapswinkel Geneesmiddelen van het Universitair Centrum voor Farmacie van de Rijksuniverstiteit Groningen heeft haar medewerking gegeven aan een onderzoek dat is uitgevoerd onder de titel Articaïne. Een briefwisseling, najaar 2000. Helaas rust er op het resultaat van dit onderzoek, vanuit de RUG, een publicatieverbod. Tevens is er op verzoek van de Bosscher Stichting een onderzoek ingesteld naar de epidemiologische aspecten van articaïne. Dit onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een afstudeerverslag en in oktober 2001 verschenen in een (concept)-versie onder de titel Articaïne, maart-oktober 2001.

Wij danken beide Wetenschapswinkels voor het onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat heeft plaatsgevonden alsmede voor de kennis die zij gedurende de vele gedachtewisselingen op ons hebben overgebracht en welke ons tot steun is geweest bij het realiseren van deze website.

Juridisch wordt dit project gecoördineerd door: De Voort Hermes De Bont, Advocaten en Mediators te Tilburg, onder verantwoordelijkheid van mr C.A.M. Swagemakers - Website

          

De website voldoet aan de beoordelingscriteria zoals gesteld door de Consumentenbond te 's Gravenhage. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons ten alle tijden bereiken via de mail.