Stichting voor Slachtoffers van Lokale Anesthesie
Address:
Bosscher stichting
Vlierbessenstraat 5
3235 EX  Rockanje
The Netherlands

+31 181 404050
info@bosscherstichting.org

Oproep

Oproep aan tandartsen en kaakchirurgen!
Gelet de (patiënten) ervaringen welke met lokale anaesthetica zijn opgedaan, roepen wij u op te overwegen een anamneseformulier samen te stellen (lees onderstaand meer) met vragen aan uw patiënten in relatie tot eventuele zwangerschap en klachten met betrekking tot hart, vaat- en zenuwstelsel alsmede allergieën. Leg dit formulier in uw wachtkamer (voor zover u dit al niet eerder deed) en vraag uw patiënten deze lijst vóór elke behandeling in te vullen.
 
Download anamneseformulier

De antwoorden op het vragenformulier stellen u niet alleen in staat adequaat om te gaan met lokaal anaesthetica bij uw patiënten, maar dienen tevens als formele "ondersteuning" bij bijzondere gebeurtenissen, bovendien spaart het uw tijd omdat onnodige vragen in de praktijk hiermee voorkomen worden.