Stichting voor Slachtoffers van Lokale Anesthesie
Address:
Bosscher stichting
Vlierbessenstraat 5
3235 EX  Rockanje
The Netherlands

+31 181 404050
info@bosscherstichting.org

Disclaimer

Deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er is, daar waar mogelijk, gebruik gemaakt van professionele adviseurs. Alle uitspraken en stellingen zijn gebaseerd op de meest recente kennis en ervaringen welke ons ter beschikking stonden ten tijde van het schrijven van de artikelen.
De informatie op deze site berust op zowel wetenschappelijke als ervaringsinformatie deze dient u als zodanig te beoordelen (zie waarschuwing). Het gebruik van de informatie is voor eigen risico en verantwoording. De Bosscher Stichting wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien hiervan op voorhand af.

Mochten er desondanks naar uw mening aperte onjuistheden worden vermeld dan stellen wij op prijs indien u ons daarvan op de hoogte brengt. U kunt hiervoor contact opnemen met de Bosscher Stichting tel. 0181-404050 of via mail.