Stichting voor Slachtoffers van Lokale Anesthesie
Address:
Bosscher stichting
Vlierbessenstraat 5
3235 EX  Rockanje
The Netherlands

+31 181 404050
info@bosscherstichting.org

Informatie en media

Voor- en nadelen van articaïne hydrochloride.

Voordelen:
Ultracain™ en Septanest™ kenmerken zich door een korte inwerktijd en een grote mate van botpenetratie. Dit laatste is niet zozeer wetenschappelijk aangetoond maar wordt ervaren door hen die werken met dit product. Voor de patiënt kenmerkt Ultracain™ en Septanest™ zich doordat zij niet meer worden teruggestuurd naar de wachtkamer om de verdoving "in te laten werken"...

Lees meer...


Het articaïne probleem - Professioneel geïnteresseerden


In het begin van de 90-er jaren werd mw M(arthe) Bosscher in haar praktijk als electroacupuncturiste / natuurgeneeskundige geconfronteerd met een relatief groot aantal cliënten bij wie de gezondheidsproblemen voor een belangrijk deel waren toe te schrijven aan de toepassing van amalgaamvullingen in het gebit. Door middel van electroacupunctuurmetingen volgens Dr Voll (EAV) is dit op eenvoudige wijze te constateren. Na het stellen van deze diagnose werd veelal aan cliënten geadviseerd de amalgaamvullingen te laten vervangen door materialen met een minder toxisch effect en daartoe contact op te nemen met de behandelend tandarts...

Lees meer...

        
Het articaïne probleem - Consument


In het begin van de 90-er jaren kwam mw M(arthe) Bosscher in haar praktijk als natuurgeneeskundige in aanraking met een naar verhouding groot aantal cliënten bij wie de gezondheidsproblemen voor een belangrijk deel waren toe te schrijven aan de toepassing van amalgaamvullingen. Door middel van electroacupunctuur metingen volgens dr. Voll (EAV) is dit op eenvoudige wijze te constateren. Na het stellen van deze diagnose werd veelal aan cliënten geadviseerd de (zwarte) amalgaamvullingen te laten vervangen door minder giftige materialen en daartoe contact op te nemen met de behandelende tandarts...

Lees meer...

De werkzame stoffen in lokaal anaesthetica


Verdovingsmiddelen hebben doorgaans tot doel de pijnreacties bij patiënten tijdens de behandeling uit te schakelen. De patiënt kan zich gedurende de behandeling, dankzij de (lokale) verdoving, ontspannen en maakt het hierdoor mogelijk dat de tandarts zich kan concentreren op de uit te voeren handelingen.
Lokale verdovingsmiddelen worden in de tandartspraktijk zelden of nooit vooraf met de patiënt besproken. De oorzaak hiervan ligt zowel bij de tandarts als bij de patiënt...

Lees meer...
 
De geschiedenis van de lokale anaesthesie


De eerste mensen welke, zover wij weten, kennis maakten met lokale verdoving waren de inwoners van Peru. Het was hen al lang bekend dat zij door het kauwen op Cocabladeren een gevoelloos mondslijmvlies kregen.
Pas in de 2de helft van de 19de eeuw werd in Europa het onderzoek naar dit verschijnsel in gang gezet. Wat resulteerde in de eerste oogoperatie onder lokale verdoving in Wenen in 1884 door oogarts Kol Ier...

Lees meer...